/ QUY ĐỊNH

ĐANG CẬP NHẬT

Thông tin các phòng máy thực hành

with Không có phản hồi

STT Phòng máy Số lượng Sử dụng Thông tin phần cứng Thông tin phần mềm 1 Lab01 24 24 Mainboard: CPU: E2200 RAM: 2 GB HDD: 80 TB HĐH: Win7 Professional; Office 2003 Full, Office 2010 Full, turbo pascal 7.0, … Chi tiết

Nội quy phòng máy

with Không có phản hồi

I. THỜI GIAN MỞ CỬA PHÒNG MÁY – Sáng từ 7h đến 11h30 – Chiều từ 13h đến 17h II. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY Chịu trách nhiệm chính về bảo vệ tài sản … Chi tiết

Lịch học phòng máy

with Không có phản hồi

Đang cập nhật

Kiểm tra định kỳ các phòng máy

with Không có phản hồi

Thực hiện định kỳ vào các ngày trong tuần (trong ngày này phòng máy sử dụng ít) Bắt buộc mọi người phải tham gia Kiểm tra sự hoạt động của máy tính bằng cách bật máy (thực hiện xen kẽ … Chi tiết

Sử dụng máy tính công

with Không có phản hồi

Điều 1: Khi vào các phòng máy tính công (PMTC) sinh viên phải ăn mặc theo đúng qui định của Trường, phải mang bảng tên. Điều 2: Khi vào phòng máy Lab thực hành và thư viện của trường, sinh … Chi tiết

Sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho SV)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung Mỗi sinh viên sẽ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <tên>< . ><họ><mã số sinh viên>@stu.ttu.edu.vn Ví dụ: Sinh viên có tên Lê Thanh Hùng, có mã số sinh viên … Chi tiết

Sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho CB)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <Tên>< . ><họ >@ttu.edu.vn Ví dụ:  Cán bộ có tên Lê Thanh Hùng sẽ có hộp thư điện tử là   hung.le @ttu.edu.vn … Chi tiết

Nội qui truy cập Internet

with Không có phản hồi

Điều I. Mục đích: Việc cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Đại Học Tân Tạo nhằm phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi thông tin của cán bộ và sinh viên trong … Chi tiết

Nội qui sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho Sinh viên)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung Mỗi sinh viên sẽ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <tên>< . ><họ><mã số sinh viên>@student.ttu.edu.vn Ví dụ: Sinh viên có tên Lê Thanh Hùng, có mã số sinh viên … Chi tiết

Nội qui sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho Cán Bộ)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <Tên>< . ><họ >@ttu.edu.vn Ví dụ:  Cán bộ có tên Lê Thanh Hùng sẽ có hộp thư điện tử là   hung.le @ttu.edu.vn … Chi tiết

Nội qui truy cập Internet

with Không có phản hồi

Điều I.Mục đích: Việc cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Đại Học Tân Tạo nhằm phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi thông tin của cán bộ và sinh viên trong Trường. … Chi tiết