HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT TRÊN WEBSITE TTU.EDU.VN

with Không có phản hồi

Tải chi tiết hướng dẫn :

File PDF

File Epub

Các quy định bắt buộc

Hình ảnh

  • Hình ảnh trong nội dung bài viết có kích thước = 721×486 px, có dung lượng <= 50 KB và có định dạng .jpg
  • Hình ảnh đại diện (featured image) có kích thước = 741×486 px, dung lượng <= 50KB và có định dạng .jpg

 

Video clips

  • Video clips sẽ được lưu trên kênh youtube hoặc vimeo. Trên bài viết có video clip minh họa sẽ được nhúng video clip và bài viết tại vị trí cần thiết.
  • Mã nhúng

 

Định dạng bài viết

  • Fonts chữ: sử dụng fonts unicode: open sans hoặc arial
  • Định dạng: các tiêu đề sử dụng định dạng heading 3-4-5-6 và đoạn văn sử dụng paragraph.

 

Nội dung sự kiện