HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

with Không có phản hồi

THÔNG TIN THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ
✴ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
✴ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
✴ ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN LẠC

+ Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.