HƯỚNG DẪN NHẬP HỒ SƠ TUYỂN SINH

with Không có phản hồi

Hướng dẫn gồm các phần:

1. Giới thiệu chương trình
1.1. Mô tả
1.1.1. Thí sinh
1.1.2. Quản trị viên
1.2. Đăng nhập hệ thống

 

2. Quản lý tuyển sinh
2.1. Danh sách thí sinh
2.1.1. Tìm thí sinh
2.1.2. Xét duyệt
2.1.3. Chỉnh sửa
2.1.4. Nhập hồ sơ mới
2.1.5. In danh sách
3. Phỏng vấn
3.1. Lịch phỏng vấn
3.1.1. Chỉnh sửa và xóa lịch phỏng vấn
3.2. Tạo lịch phỏng vấn mới
3.3. Đăng ký phỏng vấn
3.4. Danh sách phỏng vấn
3.5. Nhập điểm phỏng vấn
3.6. Kết quả phỏng vấn

+ Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.