Thông tin các phòng máy thực hành

with Không có phản hồi
STT Phòng máy Số lượng Sử dụng Thông tin phần cứng Thông tin phần mềm
1 Lab01 24 24 Mainboard:
CPU: E2200
RAM: 2 GB
HDD: 80 TB
HĐH: Win7 Professional; Office 2003 Full, Office 2010 Full, turbo pascal 7.0, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11
2 Lab02 50 50  Mainboard: Dell
CPU: Core I3
RAM: 4 Gb
HDD: 500 GB
HĐH: Win7 Professional; Office 2003 Full, Office 2010 Full, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, Wireshark, MatLab, PowerDesigner 12, NetBeans IDE, Vmware 10, XAMPP, Packet Tracert, NetSupportSchool v11