Sử dụng máy tính công

with Không có phản hồi

Điều 1: Khi vào các phòng máy tính công (PMTC) sinh viên phải ăn mặc theo đúng qui định của Trường, phải mang bảng tên.

Điều 2:
Khi vào phòng máy Lab thực hành và thư viện của trường, sinh viên phải tuân thủ các qui định riêng của các đơn vị này.

Điều 4:
Khi vào PMTC sinh viên phải có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh, không được:
1. Mang chất dễ gây cháy nổ vào PMTC
2. Mang thức ăn hoặc đồ uống vào PMTC
3. Hút thuốc trong PMTC
4. Nói truyện gây ồn ào mất trật tự trong PMTC
5. Sử dụng điện thoại di động trong PMTC.

Điều 5:
Sinh viên phải có ý thức bảo quản các thiết bị trong PMTC, khi có sự cố phải báo ngay cho nhân viên trực PMTC để xử lý, không được tự ý di dời, tháo gỡ hay thay đổi thiết bị trong PMTC.

Điều 6:
Sinh viên chỉ được sử dụng máy tính công cho mục đích học tập và nghiên cứu, sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường nếu sử dụng máy tính công không đúng mục đích. Nghiêm cấm việc sử dụng máy tính công để:
1. Truy cập và phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.
2. Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.
3. Tấn công máy tính của Trường và các nơi khác.
4. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích tổ chức hay cá nhân.
5. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích các văn bản pháp qui của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.
6. Phát tán những tin đồn sai sự thật.
7. Quấy rối người khác hoặc phát tán thông tin quấy rối người khác
8. Phát tán các thông tin quảng cáo.
9. Chơi trò chơi (game).
10. Nghe nhạc và xem phim.

Điều 7: Sinh viên tuyệt đối chấp đúng hành nội quy đã qui định, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:
1. Nhắc nhở và yêu cầu tạm ngưng sử dụng máy tính công đến khi chấp hành đúng nội qui: vi phạm điều 2
2. Nhắc nhở và phạt hành chánh cảnh cáo: vi phạm điều 4 hoặc đã bị nhắc nhở do vi phạm điều 2 nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
3. Khiển trách và phạt hành chánh cảnh cáo: vi phạm điều 5 hoặc điều 6 khoản 7, 8, 9, 10 hoặc đã bị nhắc nhở và khóa Tài khoản máy tính 01 tuần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
4. Cảnh cáo và  phạt hành chánh cảnh cáo: đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi nghiêm trọng điều 5 hoặc điều 6 khoản 7, 8, 9, 10.
5. Đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học và đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy tố trước pháp luật: vi phạm điều 6 khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Chú ý: Ngoài các hình thức xử lý như trên, khi sinh viên vi phạm còn bị trừ điểm rèn luyện theo các qui đinh hiện hành của Trường.

Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT