Quy trình đổi mật khẩu tài khoản Cán bộ

with Không có phản hồi

Qui trình đổi mật khẩu tài khoản Emai hoặc sử dụng máy tính (áp dụng cho trường hợp quên hoặc mất mật khẩu):

  1. Quí Thầy Cô trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT
  2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đổi mật khẩu
  3. Sau 24 tiếng, trở lại Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để nhận kết quả đổi.

Một số qui định về việc đổi mật khẩu tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

  1. Khi tới đổi mật khẩu của tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính quí Thầy Cô phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) của mình.
  2. Quí Thầy Cô phải trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để đổi mật khẩu và nhận kết quả đổi, Trung tâm sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp …)