Quy trình đăng ký cấp mới tài khoản Cán bộ

with Không có phản hồi

Qui trình đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính áp dụng cho Cán Bộ Trường, Chuyên gia và Sinh viên:

  1. Quí Thầy Cô trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT.
  2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đăng ký cung cấp tài khoản.
  3. Sau 24 tiếng, trở lại Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để nhận kết quả đăng ký.

Một số qui định về việc đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

  1. Khi tới đăng ký cấp mới tài khoản quí Thầy Cô phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) của mình.
  2. Trong trường hợp quí Thầy Cô là cán bộ mới (chưa có thẻ cán bộ) thì phải có giấy giới thiệu của đơn vị (cấp bộ môn trở lên).
  3. Đối với Chuyên gia và Sinh viên nước ngoài khi đăng ký cấp mới tài khoản thì phải có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản (cấp bộ môn trở lên)
  4. Quí Thầy Cô phải trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để đăng ký và nhận kết quả đăng ký cấp mới tài khoản, Phòng sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp …)