Nội qui truy cập Internet

with Không có phản hồi

Điều I.Mục đích:

Việc cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Đại Học Tân Tạo nhằm phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi thông tin của cán bộ và sinh viên trong Trường. Ban Giám Hiệu đề nghị cán bộ và sinh viên Trường nghiêm chỉnh chấp hành các qui định dưới đây.

Điều II. Các thuật ngữ được sử dụng trong nội qui

 1. Trong giờ làm việc: từ 07g00 đến 17g00 từ thứ hai đến thứ sáu.
 2. Ngoài giờ làm việc: từ 17g00 đến 07g00 sáng ngày hôm sau từ thứ hai đến thứ sáu và trọn các ngày thứ bảy và chủ nhật.
 3. Các tài liệu: là các tập tin (file) có phần đuôi là .doc .pdf .ppt .xls .txt, chm…
 4. Các phần mềm ứng dụng: là các tập tin (file) có phần đuôi là .exe, msi, com…
 5. Các tập tin dưới dạng nén: là các tập tin (file) có phần đuôi là .zip .rar .gz .tar, iso…

Điều III. Các qui định chung

 1. Tất cả cán bộ và sinh viên phải tuân thủ các qui định về sử dụng Internet của Nhà nước được qui định trong các văn vản pháp luật hiện hành.
 2. Tất cả cán bộ và sinh viên tuân thủ các nội qui & qui định của Nhà trường về sử dụng Internet.
 3. Nghiêm cấm truy cập và phổ biến các thông tin có nội dung phản động và đồi trụy trên mạng Internet.
 4. Nghiêm cấp sử dụng Internet để tấn công, xâm hại và quấy rối các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Trường.

Điều IV. Các qui định cụ thể: các qui định này được cấu hình trên hệ thống tường lửa của Trường.

 1. Qui định về việc tải (download) các tài liệu, phần mềm phục vụ việc học tập, nghiên cứu và trao đổi từ Internet trong giờ làm việc:

– Các tài liệu nhỏ hơn 60 MB (Máy tính công dành cho SV nhỏ hơn 30 MB)

– Các tập tin dưới dạng nén nhỏ hơn 60 MB (Máy tính công dành cho SV nhỏ hơn 30 MB)

– Các phần mềm ứng dụng nhỏ hơn 60 MB (Máy tính công dành cho SV nhỏ hơn 30 MB)

– Các file dạng video và audio nhỏ hơn 60 MB (Máy tính công dành cho SV nhỏ hơn 30 MB)

 1. Qui định về việc truy xuất tới các dich vụ, Website mang tính chất giải trí:
 2. Các dịch vụ và Website sau sẽ bị giới hạn tốc độ truy cập là 1% tổng dung lượng đường truyền của Trường:

– Sử dụng các dịch vụ Email miễn phí.

– Trò truyện trên mạng.

– Viết nhật ký trên mạng.

 1. Các dịch vụ sau không được phép sử dụng:

– Nghe nhạc trực tuyến hoặc tải nhạc.

– Xem phim trực tuyến hoặc tải phim.

– Chơi trò chơi trực tuyến.

 1. Các qui định về phần mềm truy cập Internet:

– Không sử dụng nhiều hơn 10 cửa sổ của phần mềm truy cập Web (Web Brower) để truy cập Internet.

– Không sử dụng các phần mềm tải chuyên dùng (Teleport, Download Accelerator …) để tải các Website, phần mềm trong giờ làm việc.

Điều V. Các qui định về hỗ trợ sử dụng Internet:

 1. Khi cần sự hỗ trợ về truy cập Internet cán bộ và sinh viên liên hệ với Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT
 2. Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Gillis, Đại Lộ Đại Học Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Số điện thoại: 072 376 9216 x 106,

Email: hepdesk@.ttu.edu.vn (cán bộ), hepdesk@student.ttu.edu.vn (sinh viên)

 1. Thông tin hướng dẫn về việc sử dụng Internet được đặt trên Webite trợ giúp người sử dụng tại địa chỉ http://helpdesk.ttu.edu.vn,

Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT sẽ không hỗ trợ cán bộ và sinh viên những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.

HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG